HELT MED

HELT MED! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne, er tittelen på en ny bok.

Boken er skrevet av Tor Ivar Torgauten og Sølvi Dahle. Pris: 399,-

Å bli utestengt fra fritidstilbud handler om å bli utestengt fra samfunnets sosiale nettverk.

Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne i liten grad deltar på de ordinære fellesskapsarenaene som likeverdige deltakere, til tross for gode sosialpolitiske intensjoner. Så hvordan skaper vi fellesskapsarenaer der alle mennesker er likeverdige og inkludert, uavhengig av funksjonsevne?

I denne boka viser en rekke fagfolk hvordan tilhørighet i et fellesskap bidrar til å skape en positiv selvfølelse og en grunnleggende trygghet. Det er en menneskerett å få vise egne ressurser og styrker i et fellesskap med andre. Forfatterne viser grunnprinsippene som må ligge i bunnen, og ved hjelp av gode eksempler gir de redskaper til hjelp i fellesskapsbygging.

For å lykkes med å skape fellesskapsarenaer der alle er inkludert, må vi våge å tenke radikalt nytt og samtidig være åpne for endring, hevder forfatterne. De utfordrer derfor til en dugnad for å gjøre fritids- og fellesarenaene gode og inkluderende for alle.

Les anmeldelse av Helt med i SOR rapport. Se vedlegg: - Helt_med.pdf

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK