TARIFFORBEREDENDE ARBEIDSGRUPPER

Kirkemøtet har i år vedtatt å gi Kirkerådet fullmakt til å melde det nye nasjonale rettssubjektet inn i KA. Dette vil sannsynligvis skje pr. 1. januar 2017. Samtidig vil dagens statlig ansatte overdras til det nye rettssubjektet. Dette krever selvsagt forberedelser også knyttet til tariff. Allerede i fjor ble det opprettet tre partssammensatte forberedende tariffgrupper. Disse gruppene har nylig avsluttet sitt arbeid. Rapporter fra gruppene og annen informasjon fra arbeidet er lagt ut på KAs nettsider.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK