UTTALELSE FRA LANDSSTYREMØTET 2016

Landsstyret i Det Norske Diakonforbund var samlet til møte 2 - 4 mai 2016.

Møtet laget en uttalelse om regjeringens forslag til innstramming i asyl- og flyktningepolitikken.

Her er uttalelsen:

Vi uttrykker en sterk bekymring for regjeringens forslag til innstramminger i asyl- og flyktningepolitikken. Vi peker spesielt på endringsforslagene knyttet til familiegjenforening og økt midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere. Begge forslagene vanskeliggjør inkludering og samfunnsdeltagelse. De bryter dessuten med våre kristne og humanistiske verdier.

Vår erfaring som diakoner er at innvandrere og flyktninger er en ressurs som beriker våre lokalsamfunn!

 

Uttalelsen er sendt Stortingets kommunalkomite og pressen.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK