UTSATTE MIGRANTER OG PREKÆRE ARBEIDS- OG LEVEKÅR I OSLO

Kirkens Bymisjon i Oslo har de siste årene møtt mange mennesker som lever under forhold vi ikke vanligvis forbinder med det norske samfunnet i vår tid.

I februar 2016 presenterte Kirkens Bymisjon en rapport om dette. Rapporten finner du her. Kirkens Bymisjon avslutter rapporten med å si at organisasjonen vil fortsette

å utvikle nye og eksisterende tiltak til beste for utsatte mennesker Kirkens Bymisjon møter innenfor sine virksomhetsområder.