TRO OG HÅP

Kirkens ansatte er ofte på sykebesøk og har jevnlig tilbud om andakter, gudstjenester og sosiale tiltak på sykehus og sykehjem. Mange ønsker tettere kontakt mellom helse og kirke. Det er noe av årsaken til at heftet "Tro og håp" er laget.

Her er lenke til oppslag hos Kirkerådet.