SAVNER KLAR TALE OM MOTIVASJON FOR DIAKONI

Fra siste halvdel av 1800-tallet og framover til de første tiårene etter krigen ble det etablert en rekke diakonale organisasjoner i Norge.

– De hadde en helt distinkt kristelig begrunnelse. Hva er igjen av dette? spør Harald Askeland, som er professor ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Askeland gjennomførte sin Harald Askeland mediumdoktorgradsdisputas fredag 4. mars ved Menighetsfakultetet. Temaet er særpreg og ledelse ved diakonale institusjoner.

Her er oppslag i Dagen.

Her er doktorgradsarbeidet.