MEDLEMSFORDELER

Som medlem vil du kunne benytte ulike medlemsfordeler.

Dette er:

1. Fordeler gjennom Diakonforbundet

- Får støtte til Pastoral Klinisk Utdanning.

- Mulighet for å søke stipend. Se eget oppslag.

- Får tilgang til gunstige forsikringsordninger gjennom KNIFTrygghet forsikring, sparer 20% sammenlignet med privat avtale. Gå inn via logoen nede til høyre.

- Får tilgang til gunstig bankavtale med Sparebanken Sør. Gå inn via logoen nede til høyre.

- Hovedmedlemmer får studierabatt ved Diakonhjemmet Høgskole, 50%  på egenandel for etter- og videreutdanninger og 25 % ved masterstudier.

- Gis mulighet til å delta på studieturer / reiser med vår samarbeidspartner Kirkens Nødhjelp  

- Stiftene har i tillegg sine ordninger, som oppmerksomhet på merkedager og begravelse, gave ved vigsling, reisestøtte til sentrale arrangementer. Ordningene varierer noe fra stift til stift.

2. Fordeler gjennom UNIO

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK