KONTINGENT

KONTINGENTSATSER 2019:

Ordinært medlem: 1,5% av grunnlønn, tak kr 625/mnd. Fra 1. juli 2019 høynes taket til kr 725,-/mnd

Medlem m reservasjon i 100%: kr 1.380.-

Medlem m reservasjon i 75%: kr 1035.-

Medlem m reservasjon i 50%: kr 690.-

Misjonær: kr 600.-

Pensjonist: kr 600.-

Ikke yrkesaktiv: kr 600.-

Student deltid( hvor en er dels i arbeid): Som ordinært medlem; -1,5% av grunnlønn inntil angitt tak.

Student - hele året: kr 100.-

Student - pr. semester: kr 50.-