Forrige måned Forrige dag Neste dag Neste måned
Etter år Etter måned Etter uke I dag Søk Hopp til spesifikk måned
SJELESORGSYMPOSIET 2017
Fra Mandag, 29. Mai 2017
Til Tirsdag, 30. Mai 2017

Sjelesorg symposiet 2017 arrangeres 29 og 30 mai 2017 på Hamar. Påmeldingsoppsett kommer senere.

Arrangørkomiteen skriver:

Vi har nå planene klare for neste års symposium. Det blir på First Victoria Hotell på Hamar, som sist, og dato er 29-30 mai. Programmet blir også omtrent som sist med en blanding av plenum og grupper. Årets tema er SJELESORG PÅ TVERS. Det henspeiler på mange av de temaene som kom opp sist og som vi ønsker å gå videre med. Sjelesorg skjer på tvers av kulturelle og religiøse tilhørigheter som folk har i et lokalsamfunn. Den finns innimellom og er kanskje en av kirkens mest utadvendte og inkluderende praksiser. Vi vil også ha et spesielt fokus på de utfordringene som omorganisering av helsetjenesten innebærer for sjelesorg. Gjennom samhandlingsreformen er forholdet mellom spesialisthelsetjenesten (sykehus / DPS) og primærhelsetjenesten som skjer i kommunene endret. Dette innebærer også endrede ansvarsfordelinger mellom prester og diakoner i helseinstitusjoner og i lokalsamfunn.

Som ekstern foreleser denne gangen har vi fått med oss professor Hetty Zock fra Nederland. Hun har jobbet mye med utdanning til interreligiøs chaplaincy og betydningen av større grad av helsehjelp i lokalsamfunnet (det de kaller ekstramuralisering - det skjer utenfor sykehusmurene). Hun er en ledende forsker og lærer i dette feltet i verden, og vi kan ha mye å lære av erfaringene fra Nederland som opplever et større religiøst og livssynsmessig mangfold i lokalsamfunnene og som også har lengre erfaring med sjelesorg i lokalsamfunn som har fått større ansvar for helsetjeneste i befolkningen.

Hetty Zocks tema er: "Pastoral care beyond the parish: The entrepeneur-pastor on the marketplace of healthcare".

Også i år vil lokal biskop Solveig Fiske ha et bidrag ved åpningen av symposiet.
Prisen blir omtrent som sist, alt i alt 1850 kr.

Mer info om påmeldingen kommer etterhvert.

Hold gjerne av dagene.

Beste hilsen

Anne Hege, Anne, Hans og Lars

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK