SMITTEVERNVEILEDER AVVIKLES!

I formiddag den 12.februar meddelte regjeringen at samfunnet nå er på vei til å ta normal hverdag tilbake.

Her er melding som gjelder Den norske kirke:

Smittevernveilederen for Den norske kirke avvikles – Nyhetsbrev 12.02.22

12.2.2022 11:09:45 | Den norske kirke

Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo.

Kirkeverger oppfordres til å sende informasjonen videre til andre som har nytte av den.

Smittevernveilederen for Den norske kirke avvikles

Nå er hverdagen tilbake. I hvert fall når det gjelder smitteverntiltak. I dag kunngjorde regjeringen at «meteren» og munnbindpåbudet oppheves, sammen med resten av tiltakene som har påvirket kirken i stor grad. Dette har allerede trådt i kraft.

Smittevernveilederen for Den norske kirke er ikke lenger nødvendig og gjelder derfor ikke lenger. Endelig kan vi være kirke uten å ta mange ekstra forholdsregler – det gjelder i alle deler av kirkens virksomhet.

Smittede og risikogrupper

For bekreftet smittede voksne gjelder nå kun en anbefalt isolasjonstid på fire dager og at man har vært feberfri et døgn før man går på jobb.

Det er også enkelte anbefalinger som retter seg til enkeltpersoner som er uvaksinerte eller i risikogruppen.

Noen råd på veien til normal hverdag

Som før pandemien gjelder en forskrift om miljørettet helsevern alle virksomheter. Denne peker på at virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Dette kan løses gjennom normal rengjøring, god ventilasjon, og tilgjengelig håndvask/håndsprit ved innganger/toaletter/servering.

Vi oppfordrer menighetene til å gå gjennom hvilke synlig informasjonstiltak som fortsatt henger på oppslagstavlen e.l.. Hvis det ønskes en plakat med enkelte råd, kan denne benyttes.

Vi ønsker alle en god helg,

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet

Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA

Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK