SMITTEVERN FOR KIRKEMUSIKK OG KULTURARRANGEMENTER

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har i samarbeid med Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Bispemøtet utarbeidet en smittevernveileder for kirkemusikk og kulturarrangementer i Den norske kirke.Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger og vernetjeneste på kirkelig sektor. Veilederen er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning.

Veilederen finner du her.

 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK