SMITTEVERN FOR DIAKONALE SAMLINGER

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har i samarbeid med Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Bispemøtet utarbeidet en smittevernveileder for diakonale samlinger og andre arrangementer i menigheter i Den norske kirke.Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger og vernetjeneste på kirkelig sektor. Veilederen er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning.

Veilederen følger her.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK