AVTALER PÅ PLASS FOR RETTSUBJEKTET DEN NORSKE KIRKE

Kirkehistorisk merkedag 29. november 2016; -  Enighet om avtaleverk for rettssubjektet Den norske kirke.

 Fra 1. januar 2017 er kirken fristilt og virksomhetsansvaret for rundt 1600 tilsatte flyttes fra staten til rettssubjektet Den norske kirke.

For å få på plass et tjenlig avtaleverk har det vært arbeidet lenge. I første fase som uformelle arbeidsgrupper forrige vinter og i siste fase med "før-forhandlinger" fra 14. september.

Partene sluttførte 29. november med enighet forhandlinger om tilleggsavtaler for Hovedavtalen  og Hovedtariffavtalen.

Avtalene skal formelt signeres 3. januar. Vi er glade for at det foreligger tjenlige avtaler. Kommer tilbake senere med hva avtalene innebærer.

 

På bildet er representanter fra KUFO, Akademikerne, Akademikerforbundet, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Presteforeningen, KA,

Fagforbundet, TeoLOgene, MFO, Delta og Parat.

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK