MEKLING FØRTE FREM I VIRKEOPPGJØRET

Partene anbefalte i morgentimene 19. november, 5 timer på overtid, meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i Virke.

Det er oppnådd enighet om et lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor. Den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres. Samtidig er det åpnet for hybridpensjon på visse vilkår og etter avtalte prosedyrer. Enigheten innebærer videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer. 

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK