UNIO MED TARIFFAPP

Unio har lansert en egen tariff-app. Målgruppen for appen er Unios tillitsvalgte, medlemmer og andre som er jobber med tariffarbeid.

I appen finner du sentrale avtaler systematisert per tariffområde, samt nyheter om tariffoppgjørene.

Appen kan lastes ned gratis fra App Store og Google Play. Søk på «unio tariff».

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK